Ketika Perancis Menuntut Amandemen Al-Quran

Sebuah manifesto di Perancis menuntut amandemen Al-Quran dengan menghilangkan beberapa ayat yang mengandung ujaran anti semitisme. Tak pelak gagasan beraroma islamofobia tersebut memicu kontroversi. Komentar Farid Hafez